نمایش 1–12 از 100 نتیجه

به بررسی مجموعه‌ای متنوع از حیوانات بپردازید، که شامل مدل‌های سه‌بعدی دقیق و پیچیده مناسب برای دستگاه‌های CNC و سایر فرآیندهای تولید است. مدل‌های سه‌بعدی دقیق از حیوانات را برای دستگاه‌های CNC کشف کنید که تولید دقیق را ممکن می‌سازد. مناسب برای صنعتگران و طراحان.

حیوانات

آهو ANI-122

35,000 تومان

حیوانات

اسب ANI-103

35,000 تومان

حیوانات

اسب ANI-109

35,000 تومان

حیوانات

اسب ANI-143

45,000 تومان

حیوانات

اسب ANI-147

35,000 تومان

حیوانات

اسب ANI-174

45,000 تومان

حیوانات

اسب ANI-175

35,000 تومان
45,000 تومان
35,000 تومان

دلیل بازپرداخت